nocategory

8/8ページ
  • 2019.10.16 16:41:04

清水建設 活動状況(20191016更新)

埼玉・新座の大型開発は20年に2棟完成へ 物流施設開発担当部署名/担当者数 担当部署名 投資開発本部 プロジェクト推進一部 担当者数 11名 累積開発実績 総保管面積(=賃貸可能部分) 366,000 […]

  • 2019.10.11 17:26:37

ESR 活動状況(20191025更新)

年間1,000億円を目標に事業開発推進 物流施設開発担当部署名/担当者数 担当部署名 (用地)ビジネスデベロップメント部 (建築管理)コンストラクション部 担当者数 計:9名(ビジネスデベロップメント […]

  • 2019.10.10 18:00:45

三井不動産 活動状況(20191010更新)

千葉・船橋で「街づくり型開発プロジェクト」推進 物流施設開発担当部署名/担当者数 担当部署名 ロジスティクス本部 担当者数 62名(2019年10 月時点) 累積開発実績 総保管面積(=賃貸可能部分) […]

  • 2019.10.08 14:48:23

三菱地所 活動状況(20191007更新)

マテハンメーカーと連携し機械化・省人化対応の施設設計 物流施設開発担当部署名/担当者数 担当部署名 物流施設事業部(国内) 担当者数 34名 累積開発実績 総保管面積(=賃貸可能部分) 163万㎡ ※ […]

  • 2019.10.09 13:45:32

日本GLP 活動状況(20191009更新)

テクノロジー活用したソリューションをテナント企業に提供 物流施設開発担当部署名/担当者数 担当部署名 投資開発部 担当者数 19名(2019年9月末時点) 累積開発実績 総保管面積(=賃貸可能部分) […]

  • 2019.10.07 16:15:25

日本生命保険 活動状況(20191007更新)

自己資金投資による事業スキーム軸に提案多様化 物流施設開発担当部署名/担当者数 担当部署名 不動産部 担当者数 4名 累積開発実績 総保管面積(=賃貸可能部分) 34万㎡ ※開発予定を含む延べ床面積 […]

  • 2019.10.01 00:00:45

プロロジス 活動状況(20191001更新)

雇用定着支援やドライバー不足対応にも踏み込む 物流施設開発担当部署名/担当者数 担当部署名 開発部 担当者数 14名 累積開発実績 総保管面積(=賃貸可能部分) 641万㎡ ※開発予定を含む延べ床面積 […]

1 8